0700 16 700
Най-ефикасният, познат до днес метод за защита на метални конструкции от корозия, е горещото поцинковане. Цинковото покритие не допуска атмосферните условия да влияят на метала, като по този начин напълно се запазва целостта на изделието и се гарантира защита за повече от 25 години.
Процесът се реализира съгласно БДС EN ISO 1461:2009. 

Работно време

Понеделник - Петък
09:00 - 17:00 ч.


2129 Равно поле, Промишлена зона 1

Снимки от галерията